Spremembe, ki jih je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ

DENARNO NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST

Višina le tega se spreminja in znaša za prve 3 mesece 80% prejšnje plače, za naslednjih 6 mesecev 60%,  na to pa 50%. Do sedaj je znašalo nadomestilo za prve 3 mesece 80 %, na to pa 60%. Najvišji možni znesek za nadomestilo za čas brezposelnosti je omejen na 892 eur (prej 1050 eur).

Najdaljši čas prejemanja nadomestila se ne spreminja in znaša 25 mesecev, ni pa več mirovanja nadomestila v času bolniške.

PORODNIŠKO NADOMESTILO

Prve 3 mesece ostaja 100%, kot do sedaj, preostanek pa se zniža na 90% (do sedaj je bilo celotno obdobje nadomestilo 100%). Višina pa ne sme biti nižja od minimalne plače in ne višja od dvakratnika povprečne plače (prej 2,5 kratnik povprečne plače).