SPREJETJE NOVEGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Po več kot 5 – mesečnih pogajanjih, je bil dne 05.03.2013 sprejet v državnem zboru novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Objavljen je bil  v Uradnem listu RS dne 13.03.2013, veljati pa začne 12.04.2013.

Novi zakon omogoča pri delodajalcu fleksibilnejše urejanje delovno-pravnih razmerij, po drugi strani pa mu nalaga več obveznosti.

Tako je ena od teh, da v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu že v začetku teka odpovednega roka obvesti o odpovedi Zavod RS za zaposlovanje (če mu ne ponudi druge ustrezne zaposlitve), saj zavod zaradi aktivne politike zaposlovanja, v katero je delavec takoj vključen, delavca lahko pozove, da se udeleži morebitnih zaposlitvenih razovorov. Skladno z navedenim mora delodajalec podati vlogo na Zavod RS za zaposlovanje za povrnitev stroškov, ki so vezani na zaposlenega, ker ni bil prisoten na delu in je s tem utrpel škodo. Če te vloge delodajalec ne bo podal, mu Zavod za zaposlovanje brez poziva ne bo ničesar povrnil. Da delodajelc ne bo izgubil pravice do refundacije, mora vlogo na zavod vložiti najkasneje v roku 3 mesecev od prenehanja delovnega razmerja delovca.