Spodbude za delodajalce po ZPIZ-2

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce (156. člen ZPIZ-2)

Delodajalec je oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (samo prispevka, ki ga plača delodajalec – torej prispevka na bruto) za zavarovance – to je delavce v delovnem razmerju na območju RS (1.-4. točka 14. člena ZPIZ-2), ki so:

a)  dopolnili 60 let starosti, pri čemer znaša višina oprostitve 30% prispevkov delodajalca

b) izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, ki je določena v 2. odstavku 29. člena ZPIZ-2. V tem primeru   znaša oprostitev 50% prispevkov delodajalca.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine (29. člen ZPIZ-2)

Zavarovanec pridobi pravico do predčasne pokojnine pri starosti 60 let, če je dopolnil 40 let pokojninske dobe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znašata v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2018 starost zavarovanca (moški in ženska) in pokojninska doba zavarovanca (ženska) za pridobitev pravice do predčasne pokojnine:

--------------+-----------------------------+------------------+
|              |           Starost           |    Pokojninska   |
|              |                             |   doba (ženska)  |
|              +---------------+--------------------------------+
|     Leto     |     Moški     |             Ženska             |
|              +---------------+-------------+------------------+
|              |  Leta Meseci  | Leta Meseci |    Leta Meseci   |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|     2013     |     58 4      |     58 0    |       38 4       |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|     2014     |     58 8      |     58 4    |       38 8       |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|     2015     |     59 0      |     58 8    |       39 0       |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|     2016     |     59 4      |     59 0    |       39 4       |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|     2017     |     59 8      |     59 4    |       39 8       |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|     2018     |               |     59 8    |                  |
+--------------+---------------+-------------+------------------+

Delna oprostitev plačila prispevkov velja od 01.07.2013 do vključno 31.12.2018. Navedeno oprostitev bo moral delodajalec uveljavljati na REK-1 obrazcu.