Rok za odmero letnega dopusta

Še niste izdali odmere za letni dopust za leto 2012? Pohitite, saj  je 31. marec, ki je določen kot zakonski rok za izdajo odmere že čisto blizu. Neizpolnitev te obveznosti pa po določilih 231. člena Zakona o delovnih razmerjih delodajalca lahko stane globe v znesku od 750 do 2.000 EUR.

Da osvežimo to, kar najbrž že veste:

Letni dopust delavca v koledarskem letu ne sme biti krajši kot 4 tedne, ne glede na to, ali delavec dela poln ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu tako ima delavec:

– 16 delovnih, če dela 4 dni na teden
– 20 delovnih dni, če dela 5 dni na teden
– 24 delovnih dni, če dela 6 dni na teden

Zakon o delovnih razmerjih določa minimum dodatnih dni za starejše delavce, invalide, delavce z najmanj 60% telesno okvaro in delavca, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo – najmanj 3 dni; za otroka, ki še ni dopolnil 15. leta starosti – 1 dan; delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti- 7 dodatnih dni. Kolektivna pogodba dejavnosti ali podjetniška kolektivna pogodba, pa vedno lahko dajeta več pravic delavcu pri odmeri letnega dopusta, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih.

Pri odmeri letnega dopusta za delavce zaposlene v državnih organih, kjer se pogosto pojavljajo dileme pri odmeri letnega dopusta je potrebno poudariti, da se pri urejanju tega instituta ne uporabljajo določbe ZDR, saj je to področje v celoti urejeno z Zakonom o delavcih v državnih organih- ZDDO (sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča z dne 06.07.2006 Pdp 766/2005-2).