Redna odpoved POZ iz poslovnega razloga

Delavcu, ki spada v kategorijo starejših delavcev je bila podana redna odpoved iz poslovnega razloga, za kar je delavec podal pisno soglasje. Kakšen vpliv ima soglasje delavca na pravico  do denarnega nadomestila in kaj pomeni, če starejši delavec ne poda soglasja ob redni odpovedi POZ?

Ker je delavec dal pisno soglasje za redno odpoved iz poslovnega razloga, je odpoved POZ delavca zakonita, vendar delavec ni upravičen do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Pisno soglasje dajejo običajno starejši delavci v zameno za primerno denarno nadomestilo, ki bo delavcu služilo kot podlaga, da se bo lahko vključil v prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Potrebno je poudariti, da mora biti delavec pred podajo pisnega soglasja poučen o posledicah tega soglasja. Soglasje je dovoljeno izpodbijati zaradi napak v volji (45. do 49. člen OZ – grožnja, bistvena zmota, prevara, navidezna pogodba).

Brez pisnega soglasja starejšega delavca, ki ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, starejšemu delavcu ne smete odpovedati POZ iz poslovnih razlogov.