Prekinitev zavarovalne dobe

Z novim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se obvezno zavarovanje prekine le v naslednjim primerih:

-suspenz pogodbe o zaposlitvi,

-pripor,

-prestajanje zaporne kazni ali izrečenega vzgojnega ali varnostnega ukrepa, zaradi katerega zavarovanec ne more opravljati dela več kot 6 mesecev.

Zavarovanje se torej ne prekine več, ko delodajalec odobri delavcu neplačan dopust, saj mora delodajalec tudi v času neplačane odsotnosti plačevati zavarovanje.