Pravno svetovanje – ponudba

Pravno svetovanje Vocis nudi kakovostno svetovanje in rešitve s področja delovnega prava tako delodajalcem, kot tudi delojemalcem.
Z vašim sodelovanjem ter našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami bomo našli rešitve za:

 • akt o sistemizaciji delovnih mest oziroma vrste del
 • pravilnik o delovnih razmerjih
 • pravilnik o plačah
 • pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
 • pravilnik o alkoholiziranosti na delovnem mestu
 • pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu
 • pravilnik o odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe
 • sklepanje podjetniških kolektivnih pogodb
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih, ki jih opravlja inšpektor za delo
 • pregled in sestavo pogodb o zaposlitvi (nedoločen čas, določen čas)
 • posebne primere pri sklepanju pogodb o zaposlitvi (delo s krajšim delovnim časom, delo na domu, podjemna pogodba, pogodba s poslovodnimi osebami, individualna pogodba o zaposlitvi)
 • postopke pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • vse oblike prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma
 • odmero letnega dopusta
 • letni razpored delovnega časa ter sklep o razporeditvi delovnega časa
 • obveščanje sindikata
 • svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu
 • obveščanje delodajelcev o spremembah delovno pravne zakonodaje, podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb

Dosedaj nam je zaupanje izkazalo veliko podjetij in posameznikov. Bodite med njimi tudi vi!

Lidija Trampuš
univ.dipl.iur.