Pravno svetovanje – ponudba

Pravno svetovanje Vocis nudi kakovostno svetovanje in rešitve s področja delovnega prava tako delodajalcem, kot tudi delojemalcem.
Z vašim sodelovanjem ter našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami bomo našli rešitve za:

  • akt o sistemizaciji delovnih mest oziroma vrste del
  • pravilnik o delovnih razmerjih
  • pravilnik o plačah
  • pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
  • pravilnik o alkoholiziranosti na delovnem mestu
  • pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu
  • pravilnik o odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe
  • sklepanje podjetniških kolektivnih pogodb
  • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih, ki jih opravlja inšpektor za delo
  • pregled in sestavo pogodb o zaposlitvi (nedoločen čas, določen čas)
  • posebne primere pri sklepanju pogodb o zaposlitvi (delo s krajšim delovnim časom, delo na domu, podjemna pogodba, pogodba s poslovodnimi osebami, individualna pogodba o zaposlitvi)
  • postopke pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
  • vse oblike prenehanja pogodbe o zaposlitvi
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
  • prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma
  • odmero letnega dopusta
  • letni razpored delovnega časa ter sklep o razporeditvi delovnega časa
  • obveščanje sindikata
  • svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu
  • obveščanje delodajelcev o spremembah delovno pravne zakonodaje, podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb

Dosedaj nam je zaupanje izkazalo veliko podjetij in posameznikov. Bodite med njimi tudi vi!

Lidija Trampuš
univ.dipl.iur.