POZ za določen čas

POZ  za določen čas bomo podaljšali še za porodniški dopust (1 leto). Pogodbo bomo podaljšali brez razpisa (24. člen ZDR).  Vzrok za sklenitev pogodbe za določen čas je nadomeščanje delavca v času bolniškega staleža. Ali je potrebno za podaljšanje pogodbe za določen čas izdati aneks o vzroku podaljšanja  (nadomeščanje začasno odsotnega delavca) ali celo novo pogodbo?

Odgovor pravnega strokovnjaka:

24. člen ZDR med izjemami od obveznosti objave dovoljuje, tako kot v vašem primeru sklenitev POZ za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca. V takem primeru je potrebno z delavcem skleniti novo POZ, v njej pa navesti konkretno katerega delavca bo nadomeščal. 53. člen ZDR določa omejitve sklepanja POZ za določen čas, kar pomeni, da delodajalec ne sme skleniti 1 ali več zaporednih POZ za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot 2 leti, razen v primerih ki jih določa ZDR v 2., 4., 5. in 20. alineji prvega odstavka 52. člena. Med izjemami, za katere omejitev sklepanja POZ za določen čas ne velja, je tudi nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Če povzamem, je potrebno  skleniti novo pogodbo za čas nadomeščanja delavca v času bolniškega staleža, saj podaljšanje že sklenjene POZ ne bi bilo zakonito.