Odpravnina pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas – poskusno delo

Ali je delavec upravičen do odpravnine pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela?

ZDR-1 v 5. točki 79. členu določa, da ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 povprečne mesečne plače za poln delovni čas iz zadnjih treh mesecev, oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj. V primeru, da je v pogodbi o zaposlitvi za določen čas dogovorjeno poskusno delo, delavec pa poskusnega dela ne opravi uspešno, mu delodajalec iz navedenega razloga lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, pri čemer je upravičen do odpravnine določene za primer odpovedi iz poslovnih razlogov.

Dejstvo pa je da 108. člen ZDR-1 veže pravico do odpravnine na zaposlitev delavca pri delodajalcu, ki traja več kot eno leto. Ker poskusno delo traja lahko traja največ 6 mesecev in se lahko podaljša le v primeru odsotnosti delavca, to pomeni, da delavec pri delodajalcu ni zaposlen eno leto, ampak manj in mu zato v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela odpravnina ne pripada. Tako je potrebno pri pravici do odpravnine pri pogodbi sklenjeni za določen čas ločiti primer, ko je pogodba za določen čas sklenjena brez poskusnega dela in delavcu preneha s potekom čas za katerega je sklenjena, saj je delavec v takem primeru upravičen do odpravnine, če je ta pogodba sklenjena za 1 leto ali manj.

Lidija Trampuš, Univ.Dipl.Pravnica