Odmera letnega dopusta

Delodajalec je dolžan najkasneje do 31.03.2012 delavcem izdati odmero o dolžini plačanega letnega dopusta za leto 2012.

Ker je za opustitev obvestitve delavca o dolžini plačanega letnega dopusta določena globa od 750,00 do 2.000,00 EUR, je potrebno delavcu obvestilo vročiti dokazljivo, kar pomeni, da mora delavec s podpisom potrditi datum prejema odmere.