O podjetju

Delovno pravo je področje, na katerem je podjetje Vocis med vodilnimi v Sloveniji in ga pokrivamo že vse od leta 2004. Vodi ga Lidija Trampuš, univerzitetna diplomirana pravnica, ki delovno pravo preučuje in išče konkretne rešitve za pravno svetovanje z navedenega področja že več kot 25 let.

Sodelovala je s časnikom Finance, pri katerem je bilo delovno pravo kategorija, kjer je odgovarjala na vprašanja bralcev. Je avtorica knjige za delovno pravo z naslovom Inšpektor za delo prihaja v vaše podjetje, ki je bila izdana 2004 ter soavtorica knjige Novosti na področju delovnih razmerij 2010/2011, izdane s koncem leta 2010.

Znanje in izkušnje na področju delovnega prava omogočajo, da podjetje lahko nudi kakovostne in preverjene rešitve tako podjetjem (malim, srednjim, velikim), kot tudi fizičnim osebam oziroma posameznikom.

Konkurenčna prednost družbe je v tem, da smo med redkimi podjetji, ki so specializirana za delovno pravo. Izkušnje, ki jih delovno pravo zaradi svoje obsežnosti in kompleksnosti zahteva pri reševanju problemov, so plod neposrednega dela v delovnih sredinah v gospodarstvu in ne le rezultat teoretično pridobljenega znanja.

Področje, ki ga s svojim delom pokrivamo je prvenstveno  delovno pravo, kjer svetujemo tako delodajalcem, kot tudi delavcem oziroma delojemalcem.
Naše pravno svetovanje pri delodajalcih se nanaša predvsem na: pravno svetovanje in sestavljanje Pogodb o zaposlitvi; pravno svetovanje v posebnih primerih sklepanja Pogodb o zaposlitvi(Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, za opravljanje pripravništva, s poslovodno osebo, s krajšim delavnim časom…); odmero letnega dopust;sestavo in svetovanje pri sestavi akta o sistemizaciji(akt mora imeti vsak delodajalec, ki zaposluje 10 ali več delavcev); pravilnike o delavnih razmerjih oziroma o pravicah in obveznostih, ki jih morajo poznati delavci pri izpolnjevanju delavnih obveznosti; pravilnike o plačah; pravilnike o disciplinski in odškodninski odgovornosti; odločbe; odmere; razporeditve delovnega časa; pravilnike o mobbingu; pravilnike o ugotavljanju alkoholiziranosti na delavnem mestu; vse oblike prenehanja Pogodb o zaposlitvi; sklepanje podjetniških kolektivnih pogodb in pogajanja z reprezentativnim sindikatom; usklajevanje internih aktov delodajalca z veljavno zakonodajo; sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih in ostale storitve, ki jih zajema delovno pravo, prilagojene glede na specifične zahteve strank.

Na strani delavcev oziroma fizičnih oseb pa pravno svetujemo: pri preveritvi pravilnosti oziroma vsebovanosti zakonskih določb Pogodbe o zaposlitvi; pri zahtevi za odpravo nepravilnosti delodajalca, na podlagi katere se spor med delavcem in delodajalcem nemalokrat reši brez posredovanja sodišča; zastopanje delava v disciplinskem postopku pri delodajalcu; zastopanje delavca v postopku vseh oblih odpovedi Pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu in ostale storitve, ki jih zajema delovno pravo, prilagojene glede na specifične zahteve strank.

Zavedamo se, da naši uporabniki na nasvet oziroma konkretno rešitev problemov ne morajo čakati, saj so tako delodajalci, kot delavci pri uveljavljanju pravic vezani na roke, zato smo pri svojem delu kar se da ažurni. Uporabnikom ponujamo prvi hiter brezplačen nasvet v 24 urah.

Dosedanja praksa kaže na to, da uporabniki, ki nam bodo zaupali rešitev svojega delovno pravnega problema, ne bodo razočarani.

certifikat