NOVI Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

Obveščamo vas, da se 03.12.2011, ko začne veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) hitro bliža. Delodajalci še vedno lahko poverijo urejanje varnosti in zdravja pri delu zunanjim sodelavcem, vendar zakon zahteva sodelovanje delodajalca samega, s tem da v svojem delovnem okolju  uredi: prepoved alkoholiziranosti in uživanja mamil ter kontrolo takega stanja; mobing in vse druge oblike nasilja na delovnem mestu, pa tudi nevarnost tretjih oseb. O navedenem mora obvestiti svet delavcev, oziroma seznaniti vsakega delavca.  Priporočljivo je, da delodajalec pridobi podpis vsakega  delavca, da je s spremembami seznanjen.

Razpon kazni za večino kršitev bo med 2.000 in 40.000 EUR, inšpekcijske službe pa bodo izvajanje zakonskih določb nedvomno poostreno nadzorovale.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo preko dežurne telefonske številke 041/716-831 ali preko elektronskega naslova info@vocis.si.