Mobing na delovnem mestu

K  pisanju tega članka, oziroma bolj razmišljanju o mobingu na delovnem mestu, me je privedlo dejstvo, da sem imela na dopustu, kjer me vedno spremlja tudi telefon za vprašanja iz delovno pravnega področja preveč vprašanj iz le  tega področja,  pa tudi to, da sem v eni od ženskih revij že takoj v uvodu zasledila pisanje  o tem problemu.

Kot je zapisano, naj bi določena gospa poklicala na SOS telefon, kjer naj bi povedala, da jo sodelavci na delovnem mestu spolno zlorabljajo in temu ne vidi konca. Dejstvo je, da to ni osamljen primer, vendar si le redki upajo o tem spregovoriti, ali celo sprožiti postopek proti takemu ravnanju. Že sam Zakon o delovnih razmerjih določa prepoved spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu.

Spolno nadlegovanje je v zakonskih določbah opredeljeno kot kakršnakoli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja, ali vedenja spolne narave, katerega namen je prizadeti dostojanstvo osebe in ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega ali žaljivega okolja.

Delodajalec je dolžan zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v katerem delavci ne bodo izpostavljeni spolnemu in drugemu nadlegovanju, zato je dolžan sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadaljevanje ali trpinčenjem na delovnem mestu in o tem obvestiti delavce. Že ob najmanjšem zaznavanju, da pri njem prihaja do neželenih situacij, je dolžan ukrepati takoj in je v primeru, da tega ne stori, odškodninsko odgovoren delavcu, ki utrpi duševne bolečine zaradi ne zagotavljanja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem.

Ker pišem o mobingu je potrebno vedeti, da je mobing na delovnem mestu poleg spolnega nadlegovanja kakršno koli ravnanje, ki je uperjeno zoper določeno osebo in ji povzroča psihične bolečine, občutek nezaželenosti, ignoranco na delovnem mestu. Gotovo vsak delodajalec ve, da mu lahko le zdravo delovno okolje, v katerem se delavci dobro počutijo, kratkoročno in dolgoročno  prinese uspeh pri poslovanju. Molk in zatiskanje oči pred takimi pojavi pomeni zavestno povzročaje in omogočanje zapostavljenosti, duševnih bolečin in odrinjenosti posameznika oziroma delavca na katerega je mobing v taki ali drugačni obliki uperjen.

Naj na koncu zapišem, da je človeško dostojanstvo nekaj,  na kar se v naši dobi demokracije, ko vsakdo kroji zakon po svoje, pozabljena in spregledana vrednota. Življenjska resnica pa je ta, da dokler nisi izgubil dostojanstva in časti, pravzaprav nisi izgubil ničesar.