Letni dopust, regres pri spremembi delodajalca

Delavka se je zaposlila pri novem delodajalcu 15.04.2010. Pred tem je bila do 14.04.2010 zaposlena pri drugem delodajalcu, kjer ni koristila dopusta in ji ni bil izplačan regres. Ali ji mora novi delodajalec omogočiti dopust in izplačati regres v višini 8/12 ali 9/12?

2. odstavek 162. člena ZDR ureja pravico do letnega dopusta v primeru, ko delavec med koledarskim letom sklene novo POZ z drugim delodajalcem. V takem primeru je vsak delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo sorazmernega letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače.

Delavki je novi delodajalec dolžan omogočiti koriščenje sorazmernega letnega dopusta v višini 9/12 odmerjenega letnega dopusta po kriterijih za odmero letnega dopusta za leto 2010 in ji tudi v navedenem sorazmerju izplačati regres. Neizpolnitev obveznosti prejšnjega delodajalca do delavke ne preide v breme novega delodajalca. Delavka pa ima do prejšnjega delodajalca terjatev iz naslova nadomestila za neizrabljen letni dopust v smislu določil 166. člena ZDR ter neizplačila regresa, ki jo lahko uveljavlja neposredno sodno v 5 letnem zastaralnem roku.