Čakanje na delo

Ker imajo mnogi delodajalci zagotovljen posel le v določenem obdobju koledarskega leta, jim novi Zakon o delovnih razmerjih (138. člen  ZDR-1) omogoča, da delavce največ za 6 mesecev v posameznem koledarskem letu pošljejo na »čakanje na delo«.

Pri tem imajo delavci pravico do 80% osnove nadomestila plače, ki so jo prejeli v zadnjih 3 mesecih pred začetkom odsotnosti. Čakanje je  možno odrejati le z namenom ohranitve zaposlitve delavcev, ne pa v času odpovednega roka. Delodajalec tako čakanje odreja v pisni obliki, lahko tudi na službeni elektronski naslov, ki ga uporablja za sporočanje obvestil delavcem. V času čakanja, mora biti delavec na razpolago delodajalcu, zato je v pisni odreditvi čakanja potrebno zapisati tudi razpoložljivost in čas,  v katerem se je delavec dolžan odzvati pozivu delodajalca, saj tako čakanje ni letni dopust. Ker gre za čakanje z namenom ohranjanja zaposlitve delavcev, lahko delodajalec v tem času odredi delavcem izobraževanje, pri čemer pa jim je dolžan povrniti morebitne dodatne stroške, ki so povezani z odrejenim izobraževanjem.