Author: admin

Jubilejna nagrada

Pravica do jubilejne nagrade je predmet ureditve v kolektivnih pogodbah oz. splošnih aktih delodajalca.

Pravice do jubilejne nagrade ZDR ne ureja in ni zakonska pravica, temveč je urejena v kolektivnih pogodbah. Delavec ima tako pravico do jubilejne nagrade za 10,20 in 30 let delovne dobe. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da nekatere kolektivne pogodbe delavcem priznavajo pravico do jubilejne nagrade za skupno delovno dobo, druge pa le za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe prav tako dajejo le nekatere kolektivne pogodbe. Tako Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine priznava delavcem, zaposlenim v trgovinski dejavnosti pravico do jubilejne nagrade za skupno delovno dobo 40 let  v primeru, ko ima delavec 15 let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. Nagrada se mu izplača v roku enega meseca  po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do jubilejne nagrade.

Pri delodajalcih se večkrat pojavlja dilema o pravici do izplačila nagrade za 40 let delovne dobe v primeru, ko je delavec izpolnil jubilej preden je sprememba kolektivne pogodbe, ki pravico do jubilejne nagrade določa, stopila v veljavo. Delavec do nagrade v takem primeru ni upravičen, delodajalec pa mu jo lahko vseeno izplača. Temelj za tako stališče je 153. člen Ustave, ki določa, da zakoni drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Učinek za nazaj je lahko določen samo z zakonom, pod pogojem, da to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.

Ajpes – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

ajpes

Poslanstvo in vizija AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje javnih in drugih podatkov o poslovnih subjektih v državi, to je na enem mestu zbirati, obdelovati in iz enega mesta objavljati in posredovati podatke o poslovnih subjektih vsem upravičencem ali naročnikom in pri tem zagotavljati kar največjo družbeno učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe.

Povezava: www.ajpes.si

POZ za določen čas

POZ  za določen čas bomo podaljšali še za porodniški dopust (1 leto). Pogodbo bomo podaljšali brez razpisa (24. člen ZDR).  Vzrok za sklenitev pogodbe za določen čas je nadomeščanje delavca v času bolniškega staleža. Ali je potrebno za podaljšanje pogodbe za določen čas izdati aneks o vzroku podaljšanja  (nadomeščanje začasno odsotnega delavca) ali celo novo pogodbo?

Continue reading “POZ za določen čas”