Ajpes – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

ajpes

Poslanstvo in vizija AJPES je postati osrednja javna agencija za zagotavljanje javnih in drugih podatkov o poslovnih subjektih v državi, to je na enem mestu zbirati, obdelovati in iz enega mesta objavljati in posredovati podatke o poslovnih subjektih vsem upravičencem ali naročnikom in pri tem zagotavljati kar največjo družbeno učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe.

Povezava: www.ajpes.si