3. decembra začne veljati nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

Z začetkom veljavnosti je potrebno na novo urediti v aktih delodajalca naslednja področja:

-psihosocialna tveganja (mobing, nadlegovanje, spolno nadlegovanje…), kjer bo moral delodajalec večjo pozornost posvečati preventivi;

-alkohol na delovnem mestu, kjer je delodajalec dolžan opredeliti načine in postopke za dokazovanje kršitev prepovedi zlorab alkohola in prepovedanih drog;

-evidence.

Na novo je opredeljena naloga in vloga izvajalca medicine dela, ki bo nadomeščala pooblaščenega zdravnika.

Naloga delodajalca bo, da bo na nek način poudarjal pomen zdravega življenjskega sloga svojih delavcev.

Razpon kazni za večino kršitev bo med 2.000 in 40.000 EUR.

Zakon velja praktično za vse delodajalce, zato bo potrebno spremeniti oziroma dopolniti vse do sedaj izdelane in sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja.