4 urna bolniška odsotnost in izraba letnega dopusta

Delavka ima na podlagi odločbe 4 urno-bolniško odsotnost.  Zdaj želi koristit letni dopust. Ali se ji bolniška odsotnost prekine v času koriščenja letnega dopusta?

Delavka dela krajši delovni čas zaradi pridobljenih pravic v skladu z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju.

Posebnost take zaposlitve v skladu z določili 66. člena ZDR je, da ima delavka pravico do plačila po dejanski delovni obveznosti. Druge pravice iz delovnega razmerja, kot so: letni dopust, regres, odpravnina ob upokojitvi pa gredo delavki v enakem obsegu kot delavcu, ki dela poln delovni čas, kar pomeni da je delavka glede pravice do letnega dopusta in v njegovem koriščenju obravnavana enako kot delavec, ki dela poln delovni čas.